Ei byrokratialle

Sote-uudistuksessa on suuri riski sille, että hallinto paisuu ja sitä kautta byrokratia lisääntyy. Toisaalta hyvinvointialueuudistus on myös suuri mahdollisuus tehokkaammalle hallinnolle ja byrokratian vähenemiselle. Se kumpaan suuntaan Pirkanmaan hyvinvointialue menee, riippuu valinnoista.

Minä en tykkää byrokratiasta.

#byrokratiavastainen

Kyllä yhteistyölle

En tykkää riidellä enkä edes seurata riitelyä. Turha riitely aiheuttaa pahaa mieltä ja on myös kallista, sillä se työllistää ja hidastaa päätöksentekoa.

Tulen erilaisten ihmisten kanssa hyvin toimeen ja yhteistyökyky onkin ehdottomasti suurin vahvuuteni politiikassa. Minä lähden siitä, ettei ole vääriä mielipiteitä, vaan erilaisia mielipiteitä.

En tykkää yhtään valheista tai monimutkaisten asioiden yksinkertaistamisesta. 

#riitelyynkyllästynyt #kompromissihakuinen

Kyllä lasten ja nuorten palveluille

Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt viime vuosina. Tähän juurisyynä lienee entistä kovempi yhteiskunta, jonka rattaissa kaikki eivät pysy mukana. Yhteiskuntaa ei pysty aluevaltuustossa korjaamaan, mutta palveluita pystyy järkeistämään siten, että toiminta on kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

#lapsetjanuoret

Kyllä yhden luukun taktiikalle

Neljä vuotta Pirkkalan hyvinvointilautakunnassa istuneena olen havainnut, että monessa asiassa toiminta on varsin kankeaa. Oikean palvelun löytäminen on haastavaa etenkin silloin, kun ihmisellä on muutenkin vaikeaa. Ihmisiä pompotellaan luukulta ja palvelusta toiselle. Tämä ei ole yhteiskunnalle tehokasta toimintaa ja aiheuttaa inhimillistä kärsimystä. 

Esimerkkiä yhden luukun taktiikasta voi hakea Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä eli EKsotesta. EKsotessa on kaksi Lasten- ja nuortentaloa yksi Imatralla ja yksi Lappeenrannassa. Taloissa on ideana se, että mikä tahansa ongelma lapsella tai nuorella onkaan, niin hän voi marssia taloon ja saada yhden luukun periaatteella kaiken tarvitsemansa avun. Kun ihminen tietää, mihin mennä, hän saa apua ajoissa ja ongelman ratkaiseminenkin on helpompaa.

Lasten ja nuorten talo mallia voisi soveltaa myös muihin käyttäjäryhmiin. Ikääntyneillä on eri ongelmat kuin työssäkäyvillä, joten olisi parempi, että näitä ongelmia ratkoisivat erikoisosaajat. Moniosaaminen ei ole koskaan niin tehokasta kuin erikoisosaaminen. 

#rohkeastikokeileva #yhdenluukuntaktiikka

Kyllä senioreiden yhteisölliselle asumiselle

Pirkanmaa ja koko Suomi ikääntyvät vauhdilla, mikä tulee väistämättä kasvattamaan hyvinvointialueen menoja.

Olisi kaikille osapuolille parasta, jos ihminen muuttaisi ikääntyessään lähemmäksi palveluita ja saisi samalla nauttia ikätovereidensa seurasta.

Yhteiskunnalle olisi tehokasta, jos se pystyisi keskitetysti tarjoamaan ikääntyneiden palveluita kotiin. Esimerkiksi siivous-, kuljetus-, kotisairaanhoito- ja ruokapalvelu olisi kustannustehokkaampaa järjestää isommalle joukolle samaan rakennukseen.

Vanhukset kärsivät monesti yksinäisyydestä. Yhteisestä oleskelutilasta ja ruokailusta löytyy varmasti monelle uusia ystäviä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tulisikin tehdä yhteistyötä kuntien kanssa ja pyrkiä järjestämään yhteisöllistä asumista kaikille sitä haluaville.

#seniorit #yhteisöllinenasuminen #eiyksinäisyydelle